วิธีการนำส่ง

1.พนักงานจัดส่งด้วยรถของบริษัท

ทางบริษัทมีพนักงานจัดส่งสินค้าตามรอบตารางการขนส่งของบริษัทฯที่จัดไว้ ถ้าลูกค้าอยู่ในเส้นทางตามตารางรอบขนส่งและสั่งสินค้าในช่วงเวลาตรงกัน ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ตามเงื่อนไขของบริษัท (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท)

2. บริษัทขนส่งเอกชน

สำหรับการสั่งซื้อที่ไม่ตรงรอบตารางขนส่งของบริษัท หรืออยู่นอกเส้นทาง ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ด้วยบริษัทขนส่งเอกชน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

3. รับด้วยตัวเอง

ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตัวเองที่ร้านประสานสุข ในเวลาทำการ 9:00-19:00 ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สามารถเช็ควันหยุดได้ที่เบอร์ 02-291-7289-90 หรือ fb.com/Prasansukshop)

4. อื่นๆ เช่น ไปรษณีย์

สินค้าที่มีปริมาณไม่มาก  บริษัทสามารถจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยค่าจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ