ลูกค้าสามารถสั่งจัดกระเช้าของขวัญ หรือสังฆทาน ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของท่านได้

  • ช่วงเวลาปกติ บริษัทสามารถจัดทำกระเช้า/สังฆทานภายใน 3 วันทำการ
  • สำหรับช่วงเทศกาลต่าง ๆ การสั่งล่วงหน้าจะทำให้มีการวางแผนงานได้ถูกต้องเพื่อบริษัทจะได้นำส่งกระเช้า/สังฆทานได้ตามกำหนดการที่ตกลงกันไว้ (หน้าเทศกาล ระยะเวลาในการจัดกระเช้าจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีออร์เดอร์จำนวนมาก)
  • ค่าจัดส่งกระเช้า ขึ้นอยู่กับระยะทาง และจำนวนการสั่งซื้อ ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเป็นกรณีไป
  • บริษัทมีบริการจัดส่งกระเช้าของขวัญให้ถึงที่ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และจำนวนการสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะติดต่อนัดหมายการจัดส่งสินค้าที่แน่นอนเป็นกรณีไป
PSOcus06   PSOcus01   PSOcus07PSOcus02   PSOcus03   PSOcus08

PSOcus04   PSOcus05   PSOcus09