บริษัท ประสานสุขโอสถ จำกัด

บริษัท ประสานสุขโอสถ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร “อภัยภูเบศร” ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยทางบริษัทฯ ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี จากการใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์ และช่วยเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาไทย เพื่อคงไว้ซึ่งมรดกอันมีค่าสืบไป

 

   

  บริษัท ประสานสุขโอสถ จำกัด

  ที่อยู่:           295 อาคารฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
  โทรศัพท์ :   02-291-7289-90, 081-860-4859
  แฟกซ์ :       02-291-7279
  E-mail :      prasansuk.osod@gmail.com
  Website :    www.prasansukosod.com