“อภัยภูเบศร” การผสมผสานระหว่างวิถีพื้นบ้านและการแพทย์แผนไทย เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีของคนไทยทุกคน

ผลิตภัณฑ์ “อภัยภูเบศร” คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านกระบวนการการผลิตที่ใส่ใจในรายละเอียดและพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ผลิตและเก็บรักษา โดยได้รับการรับรองจาก มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และ มาตรฐานการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และครบถ้วนด้วยประโยชน์สรรพคุณทางยาสูงสุด

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า “หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง” บริษัท ประสานสุขโอสถ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสมุนไพรไทยและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสามารถต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทรักษ์สุขได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยบริษัทประสานสุขโอสถได้ทำหน้าที่นำเสนอสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งต่อถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยรู้จักดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพรไทยใกล้ตัว ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาช้านานอีกด้วย