บริษัท รักษ์สุข จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าส่งผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร และสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆ ในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก ตะวันตก เหนือตอนล่าง อีสานตอนบน และภาคใต้

www.raksuk.com

 

บริษัท ประสานสุขโอสถ จำกัด

เปิดบริการร้านค้าปลีกในกรุงเทพฯ ที่ห้าง Tree On 3 (ฟิวเจอร์มาร์ท) พระราม 3 และธุรกิจค้าส่ง ดำเนินการกระจายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรและสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆ ไปยังร้านค้าต่างๆ ใน เขตพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

www.prasansukosod.com

 

บริษัท พรภัจจ์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรและสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆ ทางออนไลน์ @ website www.abhaiherb.net และ @ website www.greenherbmarket.com

www.abhaiherb.net