งานแสดงสินค้าอภัยภูเบศร-ประสานสุข-ดอยคำและอื่นๆ

งานแสดงสินค้าอภัยภูเบศร-ประสานสุข-ดอยคำและอื่นๆ
งานแสดงสินค้าและจำหน่ายวันพ่อแห่งชาติ ณ ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 วันที่ 5-7 ธันวาคม 2557   ประสานสุขโอสถร่วมกับห้าง  จัดงานวันพ่อ โดยมีกิจกรรมและนิทรรศการ จากน้อง ๆ นักเรียน เขตบางคอแหลม มาร่วมงานวันพ่อ โดยทางร้านประสานสุขโอสถ ได้เข้าร่วมจำหน่ายและแสดงสินค้าของอภัยภูเบศร และดอยคำ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาและสมุนไพร เพื่อชีวิต